תמונה תעשייה.png

  מנהלת בית ספר- לילי נודל

  מחנכות כיתות ד': מיקי בנימין – כיתה ד'1, לירון משה- כיתה ד'2,  אילנה טולדאנו – ד'3

  רכזת תקשוב- יפה לזימי

  מטמיעת סיסמה לכל תלמיד- יבגניה

  מדריכת תקשוב- נעמי שרוני

    

   אזןר תעשייה צפוני.png
   אזור תעשייה שגיא 20001.pngאזור תעשייה דרומי.png

       משוב3.png

   נופים1.JPG
   תהליך עבודה.png
   תוצרים.png
   פעילויות.png

   תיעוד תמונה.png    

    עורך תוכן [3]

    
   סרטונים תעשייה.png

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עורך תוכן [2]