כותרת.jpg
כיתת מחשב מחברת ז'2 מתעדת
את קבוצת הפועל מגדל העמק .