כותרת לאתר 60 שנה.jpg
       
מנהלת ביה"ס- רינת שפטניצקי - זמיר     
מחנכת - אתי רוט, כיתה ד' 1       
רכז תקשוב- עמית ישי       
סמל בית ספר.jpg
     
     
2כפתורי קישור.jpg
תיעוד כפתורי קישור.jpg      
כפתורי קישור תוצרים.jpg      
כפתורי קישור פעילויות .jpg​      
       
 

 מצגת 60 שנות עלייה וקליטה כחוברת דיגיטאלית

 
 
​