למידת חקר היישוב שלי - מגדל העמק - שלבי העבודה
כניסה


שלבי הפעילות 

שלב 1- העלאת שאלות לראש העיר

שלב 2- שידור ראש העיר עונה שאלות תלמידים

שלב 3- משימת יצירת סיור וירטואלי

שלב 4- הרצאת דובר העירייה בנושא התמונה המנצחת.

שלב 5- לאחר יום שיא, העלאת ותחרות התמונה המנצחת​