דפים - מדורגניהילדים
נווט למעלה
כניסה

  במגדל העמק החתירה למצוינות מתחילה כבר מגיל הגן

מדור גני הילדים אחראי לרישום, שיבוץ ותקנון כל גני טרום חובה, חובה וממ"ד. ומהווה גוף מקשר בין משרד החינוך ליישוב. המחלקה עומדת בקשר ישיר ורציף עם הגננות, סייעות, ועדות חינוך ונציגי היישובי לקידום מערך ערכי ומקצועי, שיבוץ , תחזוקה והצטיידות .

במסגרת פעילות הגן ובשת"פ של הגננות וצוות השפ"ח נעשה מעקב ואיתור ילדים עם קשיים ולקויות, לאחר פעילות האיתור ובשותפות הורים משולבים הילדים המומלצים בתכנית פרטנית ואישית. וכן מופנים לפי הצורך אל היחידה להתפתחות הילד.

 השתלמויות: הפעלת מערך השתלמויות מגוון בנושאים פדגוגיים ובתחום חיי הגן, בטיחות – עזרה ראשונה, תרבות, חיזוק הסמכות ההורית ויישום תכנית הליבה. יצירת פעילויות חברתיות משולבות לסייעות ולגננות ולכל קבוצה בנפרד. ההשתלמויות נעשות ברובן בתוך מסגרת המרפ"ד ומונחות על-ידי אנשי מקצוע ופיקוח, מהוות בסיס לעבודה משותפת ומלוכדת סביב תכנים משותפים, תכניות עבודה רציפות, חינוכיות וערכיות.

פעילויות ייחודיות לגני ילדים:

v    מיל"ת -  מסגרת הארכת יום הלימודים בגני הילדים, המשך יום הלימודים ארבעה ימים בשבוע עד השעה 15:30. בימים אלו יקבלו הילדים מנה חמה – שתסופק על ידי קבלן חיצוני, המאושר במכרז ומופעל על-ידי מנהלת התכנית במשרד החינוך. בנוסף ישולבו הילדים במסגרת פעילויות העשרה בנושאים ערכיים. התכנית בפיקוח משרד החינוך ביישוב. מחלקת החינוך מובילה את הפרויקט כערך מוסף לתלמידים, בו הם נהנים ממסגרת ומארוחה בצורה מסודרת כחלק מסדר יום לימודי ערכי וכסיוע להורים עובדים. אנו תקווה שההצלחה בעבר במסגרת דומה של יום חינוך ארוך, הכדאיות וההבנה של הפרויקט תסייע ותעשיר את הילדים והוריהם. 

v    סל תרבות-  כל גני הילדים מקבלים במסגרת המתנ"ס במהלך שנה"ל שלוש הצגות שנבחרות

v                     בקפידה ע"י נציגת גננות, רכזת תרבות של המתנ"ס, רכזת גנים ומנהל הרווחה

v                        החינוכית.

v    מרכז חמד"ת : מרכז לחינוך מדעי, מוסיקאלי ואומנותי אליו מגיעים כל ילדי הגנים מהזרם המ"מ והממ"ד, צוות הגן כולל 2 גננות שהתמחותן במוסיקה אומנות וסייעת, ילדי הגנים נחשפים במרכז לנושא משותף אחד בשלושה תחומים: אומנות, מדע ומוסיקה.הילדים מגיעים משעה 8.30 בבוקר ומסיימים את הפעילות בשעה 12.45, ילדי הגן מחולקים לשלוש קבוצות הטרוגניות אשר פועלות בסבב במשך היום, הילדים מבקרים במרכז 5 פעמים בשנה בשעות הבוקר ופעם אחה"צ לפעילות משותפת עם ההורים.

v    מרכז חמד"ת מהוות נידבך חשוב בשיפור הלמידה בתחומי הדעת מדעים, מוסיקה, תיאטרון ואומנות.

v    "מוטב יחדיו" – תוכנית העשרה בתחום המדעים לגילאי 3-6 מגני הילדים בשכונה המערבית. העשרה באמצעות חשיפה לתחום המדעים- העשרת עולם המושגים והחשיבה האנליטית של ילדי הגנים. מוכנות לכיתה א' והעצמה אישית של ילדי הגנים. חיזוק קשר הורה ילד בפעילויות מובנות.

תוכנית מעג"ן- כחלק מתוכנית שיקום הגליל, משרד החינוך בשיתוף אשלים בחרו להעמיק את התרומה לגני טרום חובה בכלל ובמגדל העמק בפרט. הדרך תהיה באמצעות תוכנית מעגן שבה אחת לשבועיים יכנס לכל גן איש צוות פארארפואי למשך שעתיים ויעזור לגננת לאתר ילדים עם צרכים, לבנות עבורם תוכנית עבודה בגן ועל פי הצורך להפנותם לטיפול בחוץ תוך כדי ערוב ההורים.