מסמכי אוסף אתרים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
kod-eti.JPG
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
outlook2.aspx
  
23/06/2009 09:47ללא מידע נוכחותסיון צרור
roshair.aspx
  
18/08/2008 19:18ללא מידע נוכחותאתי דהן
בעלי תפקידים.aspx
  
25/06/2009 20:11ללא מידע נוכחותסיון צרור
בתיס בחינוך ממלכתי ודתי.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
בתיס בחינוך עצמאי.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
דבר המפקח  הכולל.aspx
  
25/06/2009 20:41ללא מידע נוכחותסיון צרור
דבר י ראש מינהל החינוך.aspx
  
19/08/2008 14:41ללא מידע נוכחותאתי דהן
דבר ראש העיר.aspx
  
03/02/2010 20:47ללא מידע נוכחותסיון צרור
דברי ראש מינהל החינוך.aspx
  
15/06/2014 10:01ללא מידע נוכחותאבישי ג'יבלי
החינוך בראי המספרים.aspx
  
24/08/2008 15:47ללא מידע נוכחותאתי דהן
המחלקה לטיפול בפרט והביקור הסדיר.aspx
  
16/09/2008 11:17ללא מידע נוכחותאתי דהן
העשייה החינוכית.aspx
  
03/09/2008 18:20ללא מידע נוכחותאתי דהן
העשייה החינוכית.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
הקוד האתי של מע החינוך.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
חזון חינוך יישובי.aspx
  
29/06/2009 09:20ללא מידע נוכחותסיון צרור
יוזמות ופרוייקטים חינוכיים.ppt
  
11/01/2009 20:41ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
מודל צמיחה והצמחה פדגוגית וארגונים ועבודה במעברים.aspx
  
25/06/2009 20:09ללא מידע נוכחותסיון צרור
מטרות מערכת החינוך.aspx
  
31/08/2008 10:29ללא מידע נוכחותאתי דהן
מטרות מערכת החינוך.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
מסגרות חינוכיות במערכת החינוך.aspx
  
24/08/2008 15:40ללא מידע נוכחותאתי דהן
מרכזיות פדגוגיות.aspx
  
24/08/2008 17:11ללא מידע נוכחותאתי דהן
נתוני נשירה-גרפים.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
נתוני נשירה-גרפים.xls
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
סמלי בתי ספר דתי.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי
סמלי בתי ספר חילוני.ppt
  
11/01/2009 11:03ללא מידע נוכחותנעם פינסקי