דפים - Yaad_1
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רח' ניצנים 39
טלפון : 04-6507790/89/87
פקס : 04-6507791
שעות קבלה: א' 8:00-12:00, ב'-ה' 16.00-18.00

 

יעד מס' 1: פיתוח מצוינות מדעית טכנולוגית   

     

 
 
 
 
 
מטלות/שלבים
דרך ישום היעד
 
מטרה/יעד
מתוך מסמך הנחיות והיערכות
 
לו"ז
 
פירוט השלבים
 
תוצר מתוכנן
מדד כמותי
 
אחריות לבצוע למעקב
 
מועדי הערכה ומשוב
 
כלי הערכה ומשוב
 
משאבים
 
1.
 
 
 
 
 
התלמידים יכתבו עבודות,יבנו משחקים ויערכו ניסויים ועבודות חקר תוך שימוש בציוד חדשני.
 
מטרה: 1
יעדים: 3,5
 
כל השנה
בניית תוכנית עבודה שנתית, בכל שכבת גיל יגישו התלמידים עבודת חקר אחת לפחות.
בשילוב ניסויים נילווים.
כל תלמיד מגיש עבודת חקר בכל שכבות הגיל. כל תלמיד יגיש ודל/דגם שיוצג בתערוכה.
צוות מוטו"ת
רכזת מוטו"ת
ישיבות צוות
משוב מורה
הערכת עמיתים
ישיבות ציונים
מחשבים
מעבדות
 2.
הטמעת האמנה לכללי התנהגות
ועבודה בתפוח הפיס, ולעבודה ברשת.
 
 
 
מטרה:1
יעדים: 3,5
כל השנה
השתתפות בהשתלמות צפונט.
בניית אמנה משותפת לכלל
המשתמשים ברשת.
פרסום האמנה
והחתמת התלמידים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אמנה אישית של כל תלמיד עם המורה למדעים
מנהלת תפוח פיס
רכזת מקצוע
כל רבעון
הישגים בימי הורים ותעודות,מיצ"ב,
ישיבות טיפוליות
ישיבות פדגוגיות
זמן לשיחות אישיות, אמנה אישית
יועצות,פסיכולוגית
השתלמות צפונט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
הנחיית מורים למדעים בהוראה מותאמת. (מתלי"ת)
 
 
 
מטרות: 2,3
יעדים: 3ב',ג
 
איתור תלמידים מתקשים בשיתוף עם צוות מרכז הלמידה, בניית תוכנית עבודה דיפרנציאלית לכל תלמיד/כיתה בהנחיית מדריכת מט"לית.
*שיבוץ המנחה בישיבות צוות המדעים.
*בדיקת מערכי השיעור והמבחנים
בראיה מותאמת
*בניית חומרים מותאמים.
 
 
הנהלת ביה"ס
סיכום מפגשי צוותים
סופי מחצית
משוב ישיבות רכזים
מתלי"ת,השתלמות פסג"ה
5.
עתודה מדעית טכנולוגית
 
מטרה:3
יעדים: 3ב',ג
 
א. מסמך אב
.1 הטמעת מסמך האב בפיזיקה, כיתות ז'-ט' – באמצעות המדריכים המחוזיים והבית-ספריים
.2 הטמעת מסמך האב בביולוגיה-כימיה, כיתות ז'-ח' – באמצעות המדריכים הבית-ספריים
ב. יחידות הוראה וחומרי למידה
פיזיקה
.1 פיתוח יחידות הוראה למורים המלמדים בכיתות ח' – בסיוע המרכז הישראלי למצוינות
בחינוך
.2 פיתוח המלצות לפעילויות לימודיות בנושאים בכיתות ט' – בסיוע מדריכים לפיזיקה
ביולוגיה-כימיה
פיתוח המלצות לפעילויות לימודיות בנושאים בכיתות ח' – בסיוע מדריכים ארציים
א. מסמך אב
.1 הטמעת מסמך האב בפיזיקה, כיתות ז'-ט' – באמצעות המדריכים המחוזיים והבית-ספריים
.2 הטמעת מסמך האב בביולוגיה-כימיה, כיתות ז'-ח' – באמצעות המדריכים הבית-ספריים
ב. יחידות הוראה וחומרי למידה
פיזיקה
 
2.
דגנית רובין
 
 
 
6
פתיחת מרכזי המצויינות לכלל התלמידים, והגדלת מספר המשתתפים בתוכניות המצויינות השונות.
 
 
מטרה: 1
יעדים: 3ב',ג
 
*הכשרת מורים
לתוכנית מצויינות.
*מבחן מאתר תלמידים מצטיינים בכל שכבת גיל.
*בניית תוכנית אטרקטיבית מעוררת סקרנות.
*גיוס משאבים
 
 
השתתפות של כל התלמידים המצטיינים בלימודי העשרה
מנהלת תפוח הפיס
כל מחצית
שאלון משוב
מעקב אישי
שעות הוראה
כספי הורים
ימי עיון
סיורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
שיפור ההבעה בע"פ ויכולת הרטוריקה.
מטרה:1
יעד:12
כל השנה.
בניית תוכנית המשלבת את הצגת התוצרים בע"פ.
כל תלמיד מציג את עבודתו בפני הכיתה.
רכזת מדעים.
ישיבות צוות,
הערכת עמיתים.
הערכת מורים
 
8
הרצאות עמותת בשער
מטרה:1
יעד:3,14
כל השנה
תיאום עם המרצים ובחירת תכנים
 
הרצאה אחת לכל
שכבת גיל
 
מנהלת
 
 
 
9
רובוטיקה
 
כל השנה
מילוי "קול קורא" להצטיידות מעבדת רובוטיקה והשתלבות בתוכנית בשנה"ל הנוכחית/הבאה
 
מנהלת
 
 
 
10
קורס יזמות במיקוד רובוטיקה
מטרה:1
יעד: 14,3
16 מפגשים
בחירת כיתה מתאימה לתוכנית, שיבוץ שיעורי התוכנית במערת השעות
לאפשר לתלמידים להמציא רעיון לרובוט חדשני
מנהלת תפוח הפיס
בסוף התוכנית
העברת משוב לתלמידים
משוב מנחי התוכנית והמחנכים
מדריכה מטעם התעשידע
שעות

 

 
 

 

תפוח הפיס חט"ב "יערת העמק"

ר"ח תדהר  8  ת.ד. 306  מגדל העמק מיקוד  23506

טל:  046040080    פקס:  046040222