דפים - Yaad_2
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רח' ניצנים 39
טלפון : 04-6507790/89/87
פקס : 04-6507791
שעות קבלה: א' 8:00-12:00, ב'-ה' 16.00-18.00
 

 Web Part של עורך תוכן

 

 

 

יעד מס' 2  :הטמעת תוכניות פדגוגיות לכל שכבת גיל

 

 

 
 
 
 
מטלות/שלבים
דרך ישום היעד
 
מטרה/יעד
 
לו"ז
 
פירוט השלבים
 
מדד כמותי
תוצר מתוכנן
 
אחריות לבצוע למעקב
 
מועדי הערכה ומשוב
 
כלי הערכה ומשוב
 
משאבים
 
1.
 
 
 
 
הטמעת תוכניות
פדגוגיות בכל שכבות הגיל:
בניית ימי שיא לכל שכבה.
שילוב נושא מדעים ומועדים בחגי ישראל:
חנוכה – אור ואש.
טו בשבט – חידון ותערוכה בנושא צמחי א"י.
פורים: צבע בטבע.
שבועות – נושא המים.
מטרה:3
יעד:3
כל השנה
חשיפת תוכניות פדגוגיות בפני צוות המורים, כתיבת תוכניות פדגוגיות כיתתיות,
אישיות,
מקצועיות בכל שכבות הגיל. מיפוי צוות המורים,
ושיבוצו בהשתלמויות השונות
תוכניות פדגויות כיתיות
ואישיות. כל מורה בצוות משתלם.
מנהלת תפוח פיס
ישיבות צוות
 
השתלמויות.
2.
פיתוח סביבת הלמידה וההוראה בתפוח
מטרה:3
יעד:3,13
כל השנה
הרחבת מרכז המשאבים והמולטימדיה.
מרכז משאבים פעיל
מנהלת תפוח פיס
על פי דיווחי מורים בישיבות צוות
משובי מורים
שימוש במשאבים
תקציב רשות
3.
כיתות מופת – בניית תוכנית יחודית במדעים
 
 
 
מטרה: 3
יעדים: 3,13,14
כל השנה
השתתפות
מורים בהשתלמויות מופ"ת.,מכינת מופ"ת, ראיון אישי, ומבחן לבדיקת התאמת התוכנית לילד
רכישת
חומרים.
השתתפות במבחנים ארציים.
 
בוגרי הכיתה ילמדו בגרות מורחבת במקצועות ריאלים
רכזת מופת
ישיבות פדגוגיות
שיבוץ בחט"ע
מעל 50% מהבוגרים יבחרו במגמות מדעיות טכנולוגיות.
תקציב עמותת מופת,
העשרה בטכניון
תקציב הסעות
תשלומי הורים
 
4.
 
כיתת כתו"ם – בניית תוכנית יחודית המשלבת הוראה מדעים מתוקשבת.
 
 
מטרה: 3
יעדים:3,13,14
 
"
בניית תוכנית לימודים וירטואלית.
השתלמויות מורים.
פרסום על פתיחת כיתה.
הרשמת תלמידים.
ראיונות אישים.שיבוץ
100% מהבוגרים מופנים לרמת  בגרות בסוף כיתה ט'
רכזת כתו"ם
ישיבות פדגוגיות
ציונים, מנבס, דיווחים שוטפים,
משובים
ישיבות צוות
מחשבים
השתלמויות
ימי עיון
 
 
5.
 
מפגשים עם אומנים.
 
 
 
מטרה:3
יעד:3
 
"
גיבוש תוכנית
לימודית.
קיום מפגש אחד לכל שכבה.
הקמת תערוכה.
עבודות אישיות
- קיום מפגש אחד עם כל שכבת גיל
-תערוכת עבודות
רכזת מדעים
ישיבות רכזי המקצוע
תערוכת עבודות
כספי הורים
שעות הוראה
6.
סיסמה לכל תלמיד
מטרה: 3
יעד:3
 
הנחיית מורים בשילוב המחשב בהוראה
100 אחוז מורים משלבים
את המחשב בהוראה
רכזת כתו"ם
רכזת מדעים
כל רבעון
פורומים פעילים
באתר
אתר מדעים פעיל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
תוכנית רובוטיקה
מטרה: 2
יעד:1
 
איתור כיתה מתאימה ושיבוץ התוכנית במערכת השיעורים
 
פיתוח מוצר רובוטי
 
מנהלת תפוח פיס
 
בתום התוכנית
 
משוב תלמידים ומורים בסיום הפעילות
 
מדריך תעשידע
שעות

 

                         

תפוח הפיס חט"ב "יערת העמק"

ר"ח תדהר  8  ת.ד. 306  מגדל העמק מיקוד  23506

טל:  046040080    פקס:  046040222