דפים - Yaad_4
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רח' ניצנים 39
טלפון : 04-6507790/89/87
פקס : 04-6507791
שעות קבלה: א' 8:00-12:00, ב'-ה' 16.00-18.00
 

 Web Part של עורך תוכן

 

 

יעד מס' 4: שיפור ממוצע התלמידים במבחני המיצ"ב והמפמ"ר הארציים

 

  

 

 

 
 
 
 
מטלות שלבים
דרך ישום היעד
 
מטרה/יעד
 
לו"ז
 
שלבים
 
מדד כמותי
תוצר מתוכנן
 
אחריות לבצוע למעקב
 
מועדי הערכה ומשוב
 
כלי הערכה ומשוב
 
משאבים
 
 
הערות
1.
 
ניתוח הישגי המיצ"ב
 
 
 
מטרה:1
יעד:3
 
תחילת השנה
קבלת תוצאות המיצ"ב. קביעת ישיבת צוות לגיבוש מסקנות ודרכי עבודה.
 
מיפוי כיתתי/שכבתי
 
צוות הניהול
 
ישיבות צוות
ניהול.
 
תוצאות המיפוי
 
מבחני מיצ"ב
 
2.
 
הכנת סילבוס המתאים להוראת כל התלמידים.
 
 
 
מטרה:3
יעד:5
 
חופשת הקיץ
איתור ילדים מתקשים ובעיות שכיחות. בניית תוכנית עבודה אישית/כיתתית על פי הקשיים שעלו.
 
 
תוכניות עבודה
אישיות/כיתתיות
 
רכזת מדעים
 
ישיבות צוות
ישיבות צוות ניהול.
 
ישיבות צוות
משוב מורים
 
 
3.
 
שיבוץ מנחת מתלי"ת בישיבות צוות
 
 
 
מטרה:2
יעד:5
 
כל השנה
 
פניה לרכזת מערכת.
 
100% נוכחות בישיבות צוות
 
רכזת מדעים
 
ישיבות צוות.
 
נוכחות קבועה
במפגשים
 
תוכנית מטלי"ת
מנחה
רשות
 
4
 
בדיקה ומעקב אחר ציוני התלמיד.
 
 
 
 
מטרה:1
יעד:1
 
סוף המחציות
ריכוז ציוני התלמידים בתיק מקצוע, ומעקב אחר הישגיו לאחר כל מבחן.
 
מיפוי ציונים כתתי/שכבתי
 
רכזת מדעים
 
ישיבות ציונים.
 
גליון ציונים
 
 
5.
פיתוח אוריינות מדעית-טכנולוגית.
מטרה:1
יעד:1
 
כל השנה
בניית חוברות עבודה לתלמיד, מותאמות לדרישות מבחני המיצ"ב ופיזה, כוללות מיומנויות חקר מדעי.
התלמיד מצליח לפתור משימות הכוללות מיומנויות חקר.
רכזת מדעים.
מנהלת תפוח פיס.
ישיבות צוות.
 
תיק מעקב ציונים.
 
 
 
הקמת סביבה לימודית
לעבודה פרטנית במסגרת אופק חדש
מטרה:3
יעד:1
כל השנה
הכנת חדרים לעבודה פרטנית,חלוקת שעות ותלמידים מתקשים לאחר שנעשה מיפוי
תוכנית עבודה אישית לכל תלמיד
שיפור בציונים
רכזת מדעים
ישיבות צוות
ישיבות ציונים
תיק מעקב ציונים
 
 
6.
בניית קבוצות לימוד קטנות.
מטרה:2
יעד:1
תחילת שנה.
פתיחת קבוצות קטנות:
שכבת ז' ח וט'-מכל שתי כיתות 3 קב' הוראה עפ"י רמות ולאחר שנעשה מיפוי כיתתי
בקבוצות החלשות
בניית תוכנית אסטרטגיה מתאימה להוראה בכיתות הללו
 
רכזת מדעים
ישיבות צוות
 
 
 

 

 

                                                                         

 
 

 

תפוח הפיס חט"ב "יערת העמק"

ר"ח תדהר  8  ת.ד. 306  מגדל העמק מיקוד  23506

טל:  046040080    פקס:  046040222