דפים - Yaad_5
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רח' ניצנים 39
טלפון : 04-6507790/89/87
פקס : 04-6507791
שעות קבלה: א' 8:00-12:00, ב'-ה' 16.00-18.00
 

 יעד מס' 5: הטמעת התקשוב כאורח חיים בתפוח הפיס

 

 

יעד מס' 5: הטמעת התקשוב כאורח חיים בתפוח הפיס   

  

 
 
 
 
 
מטלות שלבים
דרך ישום היעד
 
מטרה/יעד
 
לו"ז
 
פירוט השלבים
 
מדד כמותי
תוצר מתוכנן
 
אחריות לבצוע למעקב
 
מועדי הערכה ומשוב
 
כלי הערכה ומשוב
 
משאבים
 
 
הערות
1.
פיתוח ויישום סביבת לימודים עתירת טכנולוגיה ותיקשוב.
מטרה:3
יעד13
כל השנה
שדרוג מעבדות המחשבים.
ביצוע בפועל
מנהלת תפוח פיס
ישיבות צוות
דיווחי מורים
ומשוב
תקציב רשות
תרומות
קיים בלאי רב של מחשבים, יש צורך לרכוש מחשבים חדישים למעבדות.
2.
תפוח הפיס כאוריין
תיקשוב
 
 
 
מטרה:3
יעד:13
כל השנה
שימור ותיחזוק אתר התפוח., הכנסת תוכניות פעילות שבועית/חודשית
לאתר וחומרי למידה. הכשרת תלמידים כנאמני מחשב, למידה מתמדת בקבוצות הדיון.
דיווחי מורים
ותלמידים.
גלישה מתמדת
מנהלת תפוח פיס.
טכנאי מחשב.
ישיבות צוות
מספר גולשים.
 
 
3.
שילוב המחשב בהוראה ולמידה וירטואלית.
 
 
 
מטרה:3
יעד:13
כל השנה
כתיבת עבודות חקר בכל שכבות ביה"ס משולבות מחשב. השתתפות בפרוייקטים מתוקשבים בקהילת הצפונט. ולמידה עצמאית בקורסים וירטואלים.
כל תלמיד מגיש עבודת חקר משולבת מחשב,מצגות.
כל תלמיד משתתף בפרוייקט מתוקשב אחד לפחות.
רכזת מדעים
ישיבות צוות
ישיבות צוות
השתלמויות מורים בצפונט.
GBS – סיסמה לכל תלמיד. כל
מורה בצוות מקבל הדרכה אישית לעבודה
בפורטל
 
 
4.
פתיחת מרכז מולטימדיה
מטרה:3
יעד:13
אחרי החגים.
איסוף חומרים ממרכזי הדרכה.
מרכז מולטימדיה פעיל ובניית קטלוג
סרטים.
רכזת מדעים.
 
משוב מורים.
תקציב רשות/ביה"ס.
 

                                                                         

 

 
 

 

תפוח הפיס חט"ב "יערת העמק"

ר"ח תדהר  8  ת.ד. 306  מגדל העמק מיקוד  23506

טל:  046040080    פקס:  046040222