שכבת ז'

 ג-1:  חומרים, מבנה, תכונות ותהליכים. ספר הלימוד:עולם של חומר-ת"ל

 

לוח

זמנים

הנושא

היבט

מדעי

היבט

טכנולוגי

היבט

חברתי

פעילויות מתוכננות במדע וטכנולוגיה

מיומנויות למידה

חומרי למידה כתובים

חומרי

למידה ממוחשבים

10/07

 

 

5 ש"ש

1.1

עולם החומר

חומרים טבעיים וסינטטיים

גוף וחומר והבחנה בניהם

 

מוצרים רבים וכן כל היקום עשויים מחומר.

שימוש וייצור בראי ההיסטוריה

תקופות האבן, הברונזה, הברזל והפלסטיק.

 

 פעילות מיון

הסקת מסקנות

*עבודה א' עמ'  44 -מיון גופים לפי חומרים.

*דף בנושא חומרים בתולדות תרבות האדם

 

10-11/07

 

 

 

 

 

10 ש"ש

 1.1.3

הכרת תכונות חומרים

תכונות חומרים:

*תכונות שניתן לזהות באמצעות החושים:צבע, טעם, ריח.

*תכונות תרמיות- מוליכות חום

*תכונות חשמליות-מוליכות חשמלית

*תכונות מכאניות- עומס, חוזק, קשיות.

*אלסטיות , פלסטיות

*תכונות אופטיות- שקיפות וברק

 

 

*חוטי החשמל במערכת הביתית לעומת השכונתית

* קריסת מבנים וגשרים כתוצאה מעומסים

*התאמת אריזות מזון לעמידה בעומס.

* התאמת כלים לעיבוד חומרים (עמ' 319)

* הטבעה

השפעת השימוש בחומרים שונים על איכות החיים.

פרוייקטון :_(נוב'2006)

תכנון ובניית מוצר ע"פ חומרים ותכונותיהם.

הגשה- 1/1

(תהליך התיכון ג-3)

*שאילת שאלות

*כתיבת דוח ניסוי ע"פ כללים:

מטרת הניסוי

השערה

מהלך הניסוי

כלים וחומרים

תוצאות

ומסקנות

(אבחנה בין תוצאה ומסקנה)

 

*דף עבודה- צבע, טעם ריח.

* ניסוי- מעבר חום ע"י הולכה- עמ' 244

*ניסוי- דרוג חומרים לפי מוליכות חום (מוטות ופלסטלינה)

*ניסוי-הולכת חשמל בחומרים שונים- עמ' 294

*ניסוי- בדיקת חוזק חומרים- עמ' 313, 314

*ניסוי– קשיות חומרים ע"י חריצה

*ניסוי – הטבעת צורות בחומרים פלסטים – עמ' 327, ניסוי שקיפות

 

 

11-12/07

 

 

10 ש"ש

1.1.2

אפיון גופים

מצבי צבירה

נפח

מסה

שטח פנים

אמצעי מדידה ויחידות מידה

בתי יציקה בתעשייה- יציקת נוזל לתבניות:

היתרון על פני הכנה ידנית של מוצרים.

 

 

*קריאת נתונים מטבלה והסקת מסקנות

*ביצוע חישובים

* הכנסת נתונים לטבלאות

הצבת נתונים בגרף.

*ניסוי – שינוי מצב צבירה של חומר ממוצק לנוזל ומנוזל לגז- עמ' 47- פרפין/קרח

*הכרת כלי מדידה לנפח נוזלים

*מדידת נפח מוצק סימטרי/לא סימטרי

*נפח גזים – עמ' 64

*ניסוי- מדידת מסה ( כמות החומר)

* דף עבודה 1- שטח פנים

* דף עבודה 2- יחס בין שטח פנים לנפח

מסה ונפח – דף במחשב

12-01/08

 

 

 

15 ש"ש

1.2

המודל החלקיקי של החומר

כיצד בנוי חומר:

מבנה הגז: פעפוע, לחץ גז, דחיסה והתפשטות גז.

מבנה הנוזל- פעפוע בנוזל

מוצק

* לחץ גז- מערכות בטיחות- כריות אוויר לנהג ברכב פרטי

*בלוני גז בשימוש פרטי,

 

* פעפוע- הרגלי שימוש בחומרי ריח ידידותיים לסביבה.

בניית מודלים מדעיים:

מצבי צבירה.

*בניית גרף ע"פ נתונים בטבלה- עמ' 98-99

*פיתוח יכולת השוואה

*מהמודל- חשיבה יצירתית ועיבוד וייצוג מידע.

*יכולת הבנת הנקרא והסקת מסקנות

*פרוש ראיות מדעיות

*החקר המדעי- ניסוח השערה,שאלת מחקר,בקרה, תוצאות ומסקנות.

 

 

 

 

 

 

* עבודה ב' -מדוע ניתן לדחוס גז? עמ' 87 ,89

*עבודה ד'- התפשטות גז- עמ' 90

*ניסוי עמ' 93

עבודה ו' פעפוע גז

עבודה ז' מהירות פעפוע

*"פופקורן"- פיזה 3

תקליטור

"עולם של חומר"?

01-02/08

8 ש"ש

1.2.1

השפעת טמפ' על החומר

התאדות, רתיחה, התעבות, היתוך, קיפאון

השפעת הטמפ' על מצבי הצבירה השונים.

הבחנה בין חום (סוג של אנרגיה)לטמפ'(תכונה של חומר הנובעת מתנועת החלקיקים שלו)

*פעילות מע' קירור במנוע

*קירור ע"י התאדות בחיי היוםיום: בחקלאות-לולים, בתעשיה ,בחלל, סיר לחץ ותרמוס, ערפל, זיקוק והתפלת מים

 

 

עמ' 182-238

 

 

02/08 ש"ש

1.3.4

חוק שימור המסה

תהליכי שימור בחומר

שימור המסה הכוללת

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                       

                                                                                                                                     סה"כ 50 שעות

 ג- 6.2:  תופעות מבנים ותהליכים – משק מים.   ספר הלימוד- המים חומר לחיים

 

לוח

זמנים

הנושא

היבט

מדעי

היבט

טכנולוגי

היבט

חברתי

פעילויות מתוכננות במדע וטכנולוגיה

מיומנויות למידה

חומרי למידה ממוחשבים

חומרי

למידה כתובים

03/08

 

 

 

 

7 ש"ש

6.2.1

חשיבות המים ביצורים חיים.

חלוקת המים בעולם

המים כתנאי לקיום של יצורים חיים.

המים כמרכיב עיקרי בגופם של יצורים חיים.

 

המים במזון – שימור המזון

המים כגורם מדיני, כלכלי,

אמצעים לחסכון במים.

 

 

*קריאת תרשימים

*ארגון נתונים בטבלאות

*ייצוג מידע בגרף

*היכולת לקשר בין ייצוגים שונים ולהסיק מהם מסקנות

 

*מצגת פתיחה- המים חומר לחיים

*המים – מרכיב עיקרי בגוף היצורים החיים

*ניסוי 1- בלי מים אין חיים (העובש)

*ניסוי 2 – האם בצמח יש מים? (צמח בשקית)

*ניסוי 3- כמה מים יש בצמח?

*משימה 2 עמוד 16(חוברתמיומנויות)- התפלגות המים בכדור הארץ או "זמינות מים מתוקים"- פיזה 3

תכונות המים:

*המים ומצבי צבירה

*אנומליה של המים

*המים כמייצבים, ממיסים,מובילים,ממזגים וחשובים לתהליכי חיים.

 

 

 

 

 

 

 

*מעבר לפרויקט חקר

*מעברים בין מצבי הצבירה השונים

*ציפה, שיכוב, נפח המים בקרור, מתח פנים

*המים כמייצבים-כמישה

*ממיסים-תמיסה,ממס, מומס פעפוע (דפוזיה)

*חשיבות לתהליכי חיים- עיכול, מזון, נביטה

*מערכות הובלה: דם שתן ועצה (שיפה למומסים בלבד- הרחבה למטה)

נימיות, כושר זרימה.

* המים ממזגים- חום סגולי, הובלת חום, התאדות/ זיעה.

*המומסים במים בסביבתנו-אבן    בקומקום,  טיהור מים (עמ' 23-24).

*קירור מנוע במכונית (עמ' 39)

*הים מזגן טבעי(עמ' 44)

 

פרוייקט חקר-השפעת סוגי מים שונים על גדילתו של הצמח

בניית דוח ניסוי

 

בספר עמודים 15-45

ניסוי 1- המסת חומרים

ניסוי 2-תהליך כימי עיכול מזון ונביטה(,2725,26)

ניסוי 3- עליית מומסים בצמח )עמ' 32)

ניסוי 4- חום סגולי (עמ' 36)

דף עבודה בנושא מצבי צבירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08

 

 

 

 

8 ש"ש

6.22

פליטה וקליטה של מים ביצורים חיים (מאזן מים בגוף היצורים החיים).

דרכי איבוד מים ביצורים חיים

קליטת מים ביצורים חיים.

אמצעים לחסכון במים.

 

 

עיבוד מתימטי

ניתוח גרף

העלאת השערות

משתנה תלוי ובלתי תלוי

הכנסת נתונים מטקסט לטבלה

בניית גרף

*"אוכלים מים"

דפי עבודה:

* תנודות במאזן המים

*איבוד מים מגוף האדם בתנאים שונים (חוברת מיצב)

* הדרכים לקליטת מים בבע"ח

*השפעת מספר העלים על הדיות

 

04/08

 

 

6 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3

שמירה על מאזן המים ביצורים חיים.

7.1 התאמות אורגניזמים בסביבתם

*מאזן המים בגוף האדם

*שמירה על מאזן המים  בתנאי סביבה שונים באמצעות מנגנוני הסתגלות : 1. בריחה: מכרסמים וגיאופיטים.

2. התאמות בהתנהגות מבנה גוף, ותהליכים פנימיים כמו בגמל ובצמחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג- 3  תהליך התיכון

תרמוס

אמצעים המסייעים לשמירה על מאזן חום.

 

 

*הכנסת נתונים לטבלה

*קריאה והבנת גרף

*הסקת מסקנות מטבלה

*הבדל בין תוצאה ומסקנה

*ניסוח שאלת מחקר

*עומס חום כבד

אל תתיבשו מרצון

דף לעובדים

*מכת חום

 

 

*צועדים ושותים – פיזה 3 או השפעת השתייה על טמפ הגוף(חוברת מיצב)

 

04-05/08

 

 

 

 

7 ש"ש

6.2.4

מאזן המים והחום באדם.

מאזן חום תקין ולא תקין.

מעבר חום בין גופים.

הזעה, התאדות הזעה וגורמי הסביבה המשפיעים על קצב ההתאדות: רוח טמפ' ולחות.

מאזן החום ע"ח מאזן מים.

התנאים לפגיעה במאזנים. טמפ' גוף קבועה / משתנה

 

דרכים למניעת מכת חום והתייבשות.

 

שמירה על הבריאות בתנאי סביבה שונים.

 

 

 

 

06/08

 

 

 

6 ש"ש

6.5

מערכות הובלה –

תיווך תיאום ביצורים חיים.

קליטה ומעבר חומרים ביצורים חד תאיים ורב תאיים.

מערכות הובלה בצמחים.

מערכות הובלה בבע"ח (דם)

תיכון פתרונות לצרכי הובלה שונים.

 

(מער' השקייה)

תיכון פתרונות לצרכי הובלה שונים.

 

(ניתוח מעקפים)

 

עבודה ולמידה באינטרנט ובקבוצות דיון רלוונטיות.

 

 

 

המים בישראל-

משאב בסכנה

 

 

 

 

*זיהוי ופענוח ייצוגים גרפים מסוגים שונים והסקת מסקנות

*איתור מידע מגרפים, עיבוד המידע והסקת מסקנות

*הסבר תופעות באופן מדעי

 

*משבר המים בישראל"-פיזה 4

*חיסכון במים- חוברת מיצב

 

                                                                                                                                                                                

סה"כ 35 ש"ש 

 

 ג-3:  תהליך התיכון -מהצורך אל המוצר.

 

לוח

זמנים

הנושא

היבט

מדעי

היבט

טכנולוגי

היבט

חברתי

פעילויות מתוכננות במדע וטכנולוגיה

מיומנויות למידה

חומרי למידה ממוחשבים

חומרי

למידה כתובים

09/08

 

2 ש"ש

3.2.1

הגדרת צרכים

צרכים קיומיים כצרכים ראשוניים:

נשימה, מזון, מחסה.

צרכים איכותיים כצרכים משניים:

תקשורת, תנועה וכד'

צרכים חברתיים:

בטחון, חברה וסביבה.

 

 

בי"ס וירטואלי – "אביב"

תהליך התיכון.

 

 

09/08

 

 

 

4 ש"ש

3.2.1

זיהוי צרכים ובעיות טכנו'

 

זיהוי צרכים.

פתרונות טכנולוגים.

פתרונות א-טכנולוגים.

סקר שוק ככלי לפתרון בעיות טכנולוגיות.

סקרים  ומשמעויותיהם.

זיהוי והתאמת המוצר לקהל היעד.

 

הכנסת נתונים לטבלה.

בנייה וקריאת גרפים.

 

 

 

 

 

3.2.3

עיצוב המוצר

עיצוב המוצר והשפעתו על חיי המדף של המוצר.

חומרי האריזה תפקידם וחשיבותם.

שיטות ואמצעי עיצוב.

עיצוב בחומרים מגוונים.

עיצוב המוצר כאמצעי שיווקי.

בניית ועיצוב דגמי אריזה למוצרים שונים.

יילמד במסגרת יום מוקד

 

 

 

 

 

3.2.4

תהליך ייצור המוצר

 

הכרת המפעל התעשייתי.

ידע, אנרגיה, חומרים ותוצרים.

המפעל תעשייה כארגון.

בקור במפעל תעשייה

וכן יילמד במסגרת יום מוקד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

תהליכי שיווק

 

 

שיטות פרסום ושיווק.

אמצעים לפרסום ושיווק.

האמת בפרסום.

לחץ חברתי ככלי שיווק.

יום מוקד: חוויה מתוקה 12/11

תכנון ייצור ושיווק שוקולד במפעל לעינוגי שוקולד תוך שימת דגש על חומרים ותכונותיהם, תהליך הייצור והשיווק.

 

 

 

 

 

סה"כ  12  ש"ש 

  

ג-4:  מידע ותקשורת ג-6.6 חושים: תקשורת חושים וחיישנים

 

לוח

זמנים

הנושא

היבט

מדעי

היבט

טכנולוגי

היבט

חברתי

פעילויות מתוככנות במדע וטכנולוגיה

חומרי למידה ממוחשבים

חומרי

למידה כתובים

 

 

2 ש"ש

6.6.1

יצירה קליטה ואיסוף מידע

4.1.1

אבחנה בין מידע לידע,

מידע מילולי, מספרי, חזותי וסימבולי

יח' מידע בסיסית:

Bit , bayte

השיטה הבינארית.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ש"ש

4.1.1

סוגי מידע וייצוגו:

 

מידע אנלוגי וספרתי.

המרת מידע, אפנון וגילוי

ייצוג המידע בזיכרון המחשב,

המרת מידע מיוצג באופן תקבילי למידע סיפרתי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ש"ש

6.6.2

קליטה, יצירה ואיסוף מידע

4.1.2

קליטת מידע ותהליכי גירוי ותגובה בייצורים חיים באמצעות החושים.

6.6.2

התאמת מבנה החוש לסביבה

6.6.3

תפקיד המוח ומער' העצבים בפענוח גירויים.

4.1.2

קליטת מידע במערכות חיישנים.: אותות, טיפול ברעשים, תקשורת קווית אלחוטית וסלולארית.

6.6.2

טכנולוגיות להגברתו של כושר קליטת הגירויים.

תיקון ליקויים באברי החוש (ראייה-משקפיים)

 

 

 

בניית דגם של מערכת תקשורת.

הכרת מבנה התקשורת של חב' סלקום.

הרצאה בנושא תקשורת סלולארית ע"י  סלקום.

 

 

 

 

 

 

5 ש"ש

4.2

אגירה ארגון וייצוג המידע

4.2

אגירה וייצוג מידע בייצורים חיים.  תהליכי למידה.

זיכרון ומידע תורשתי.

תכונות חומרים המשמשים לאגירת מידע. הקשר בין אגירת המידע וייצוגו.

 

 

 

 

אמצעים טכנו' לאגירת מידע וארגונו: מדיות מגנטיות, אופטיות, אלק'

מאגרי מידע ממוחשבים.

שיטות להצגת מידע.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ש"ש

4.3

עיבוד המידע.

תהליכי חשיבה.

דוגמאות לתהליכי עיבוד מידע: (קלט, פלט)

 

תעתועי ראייה בתמונות ובגופים.

פעילות אתיקה ונטיקה.

 

ספר:

בין פרחים לפרפר

ספר:

חושים וחיישנים.

אתר האינטרנט בי"ס אביב.

 

 

5 ש"ש

4.4.1

העברת המידע.

תקשורת בין ייצורים חיים.

4.4

תקשורת בין בני אדם באמצעות המכונה.

תקשורת בין מכונות.

תקשורת בין בני אדם ובין האדם לסביבתו.

 

למידה מרחוק דרך קבוצ' דיון.

 

 

 

5 ש"ש

4.4.2

אמצעי תקשורת ובעיות תקשורת.

אמצעים מילוליים ובלתי מילוליים.

רשתות תקשורת, סוגי מדיות,

אוטוסטראדת המידע.

סכנות, בעיות הנובעות מתקשורת לקויה.

חיסיון המידע וצנעת הפרט.

 

הרצאה בנושא האינטרנט

הגולש כלומד או כנתון לסכנה.

 

 

                                                                                                                                                                                                                סה"כ 30 שעות