נווט למעלה

שרשרת הנתינה.jpg 

 

 

 

 

 שבוע דמוקרטיה

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 משלנו

 
לקראת בחירות למועצת תלמידים !!!
אנו עומדים לקראת בחירות למועצת תלמידים להלן לוח הזמנים: 19/10-24/10: פעילות הכנה בכיתות ובחירת המועמדים הכיתתיים. 24/10: מסירת שמות 5 המועמדים הכיתתיים. 26/10: הצגת המועמדים בשכבה. 28/10: הפנינג בהפסקה – בימת נואמים. 30/10 : בחירות למועצת התלמידים. 31/10: בטקס "נבחרי החודש" יוצגו חברי המועצה.
*****