נווט למעלה
צעדת רפי.png 

 יום הניקיון הבינלאומי

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
ברכות לשנה החדשה.jpg

 

 כתבו מה אתם מאחלים לעצמכן ולחבריכם לקראת השנה החדשה

 
 

 משלנו

 
שבוע טוב...

ומה השבוע ???

 

יום ב'-

כיתות ג'-ד' במבצע ניקיון

לרגל יום הניקיון הבינלאומי

    

 

בערב-

מפגש חו"ת

 

יום ג'-

כיתות ה'-ו' בהרצאה

סליחות ופיוטים ליום הכיפורים

    

 

יום ד'-

כיתות ו'-

רענון משמרות הזה"ב

 

 

 

בברכת,

שבוע נפלא,

וגמר חתימה טובה

לכל משפ' עליזה בגין

 

דורית כהן

מנהלת ביה"ס

 

*****