נווט למעלה



daf.jpg


כ"ט בנובמבר 1947

תמונה קשורה

ב- כ"ט בנובמבר 1947 , הצביעה עצרת האו"ם בעד 
הקמת מדינות ליהודים ולערבים, וקבעה את גבולותיהן. המדינה היהודית הייתה אמורה להיבנות משלושה חלקים שאינם כוללים את יפו ואת ירושלים. היהודים הסכימו להצעה. הערבים דחו אותה, לא זו בלבד אלא שתקפו מי​יד את הישובים היהודיים בכל רחבי ארץ ישראל.​ 

​לחץ כאן לסרטון
כט נובמבר.jpg


 ​

טעימה קטנה מפעילות של "זמן גמיש"
 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.

אופיס.png

 

 משלנו

 

​​​בתאריך ה 14.11 - התקיימו בבית ספרנו בחירות דמוקרטיות למועצת התלמדים הבית ספרית, כל כיתה בחרה באופן מתוקשב 3 נציגים. ברכות למועצת הנבחרת - שתבחר מתוכה את כבוד היושב ראש

​​ברכות לנבחרת נאמני המחשב של עליזה בגין, שהחלה את הפעילות בימי שלישי - בליווי זהבית ואורן.
נאמני המחשב יסייעו לתלמידים ומורים וילמדו מיומנויות תוכן מתקדמות.