דפים - נוהלי בטיחות
נווט למעלה
  

 

נוהלי בטיחות 

חפצים חשודים

אין לגעת בחפצים חשודים, אם נמצא חפץ חשוד, יש לפעול כדלקמן:

להתרחק ולהרחיק את כל האנשים מהחפץ.

לשלוח רץ למזכירות להזמין משטרה ו/או ללחוץ למוקד.

לשמור על קשר עין עם החפץ במרחק בטוח, עד לבואו של החבלן.

ירידה למקלטים 

בהשמע אות האזעקה בזמן שיעור, המורה ילווה את התלמידים למקלט המיועד להם תוך שמירה על סדר והרגעת התלמידים.

בהשמע אות האזעקה בזמן ההפסקה, כל תלמיד יכנס למקלט המיועד לכיתתו, המורים יעזרו לאסוף את התלמידים מהחצר.

סריקה בטחונית 

השומר יקיף את כל חצרות בית הספר ומתקניו בשעות הבוקר המוקדמות, לפני תחילת הלימודים. 

דיווח על תאונה

כל מורה יגיש עזרה לתלמיד שנפגע. יפנה למזכירות בית הספר ו/או לאחות. אם הפגיעה מחוץ לבית הספר, יפונה התלמיד לחדר מיון.

התלמיד יפונה בליווי מורה  עד הגעת הוריו.

המורה ידווח מיידית למנהלת בית הספר על הפגיעה ונסיבותיה.

התלמיד ימלא דו"ח תאונה הכולל: שם התלמיד, כיתתו, תאריך, שעה ומקום האירוע, תאור המקרה, עדי ראייה, צורת הטיפול הראשוני, שמות המלווים, מתי ולמי נמסרה ההודעה בבית התלמיד וחתימת המורה.