דפים - הנהגת הורים בית ספרית
נווט למעלה

הנהגת הורים בית ספרית

ציבור ההורים שלומות,

הרינו שמחים להודיעכם כי הגב' אורית הרוש נבחרה ליו"ר הנהגת ההורים בית ספרית.

אנו מאחלים הצלחה ופירות מההשקעה.​