דפים - כללי השאלת ספרים בספרייה
נווט למעלה

כללי השאלת ספרים בספרייה

  • כל תלמיד רשאי לשאול ספר קריאה אחד כל פעם.
  • על כל קורא מוטלת האחריות לשמור על שלמותו של הספר ועל נקיונו ולהחזיר לאחר שלושה שבועות לכל המאוחר.
  • אם הקורא מעוניין להחזיק את הספר זמן רב יותר, עליו לתאם עם הספרנית.
  • תלמיד המאבד ספר קריאה, יחויב בתשלום ו/א החזרת אותו הספר.

כללי השאלת ספרי לימוד

  • כל תלמידי בית הספר מקבלים את ספרי הלימוד בהשאלה.
  • כל תלמיד חייב לעטוף את ספרי הלימוד עם קבלתם, בעטיפת פלסטית
  • שקופה היכולה לשמש שנים רבות.
  • כל תלמיד חותם על מחויבות לשמור על הספר בשלמותו, נקי ולהחזירו בסוף שנת הלימודים.
  • התלמיד שלא מחזיר את ספרי הלימוד יחויב בתשלום, על פי עלות הספר בשעת קנייתו.