דפים - התאמת תנאי הבחנות
נווט למעלה

 

התאמת תנאי הבחנות

 

  • תלמיד בעל התאמות למידה, יקבל כרטיס המפרט את התאמות ההבחנות מיועצת ביה"ס, בהתאם לתוצאות האבחון.
  • תלמידים הלומדים במרכז למידה רשאים להבחן במסגרת זו.
  • מורים המשולבים בתוכנית בצוותא, יבחנו את התלמידים ויתווכו בזמן המבחן
  • במקצועות בהם אין תוכנית בצוותא, ניתן יהיה לבחון את התלמידים הללו בסוף יום הלימודים בתאום מראש עם רכז המקצוע ואחראית המערכת.