דפים - התנהגות התלמיד
נווט למעלה

 

  התנהגות התלמיד

 • על כל תלמיד מוטלת האחריות לאפשר אווירה לימודית בכיתה. 
 • תלמיד שיפריע למהלך התקין של השיער, ינקטו נגדו  אמצעים משמעתיים.
 • תלמידים, מורים ועובדים מדברים בשקט ובנימוס.
 • כל הוראה מחייבת, אחר כך ניתן להגיש השגות למחנך.
 • תלמיד מתנהג בנימוס כלפי כל תלמידי בית הספר.
 • חל איסור חמור ביותר על הבאת כל נשק קר או חם לביה"ס.
 • העישון אסור בהחלט.
 • כל תלמיד חייב להופיע בתלבושת ביה"ס מסודרת ונקיה: חולצת טריקו כחולה, שרוולים קצרים עם סמל בית הספר ו/או סווצ'ר כחול עם סמל בית הספר, בהתאם לעונת השנה.
 • אין לשחק קלפים. אין לגעת במכוניות חונות.
 • אין לעזוב את שטח ביה"ס במשך היום, ללא אישור חתום ע"י מחנך/ת,
 • מנהל, עם חותמת ביה"ס.  האכילה מותרת בהפסקה בלבד.
 • אין לתלות כרוז ו/ או הודעה ללא אישור הנהלת ביה"ס.
 • אין להזמין אנשים זרים לבית הספר.  
 • השימוש בסלולרים מותר בהפסקות בלבד.

 • המכשיר באחריותו של התלמיד אין לביה"ס כל אחריות על מכשירים אישיים.

 • אין לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור ההנהלה.

 • חל איסור מוחלט בשימוש מכשירים סלולרים בזמן שיעור

שמירה על רכוש ביה"ס

 • תלמיד, מורה, עובד הרואה לכלוך בשטח ביה"ס, ירימו וישימו בפח האשפה הקרוב.
 • שמירה על רכוש ביה"ס, חלה על כל תלמיד, בכל מקרה של נזק מתוך רשלנות ע"י תלמיד באופן אישי, יחויב  התלמיד בהוצאות, אם כיתה שלמה אחראית לנזק, כל תלמידי הכיתה ישלמו את עלות הנזק.

הופעה לביה"ס, איחורים, חיסורים, שחרורים

 • שערי ביה"ס ננעלים בשעה  08:00 .
 • יש להקפיד להגיע לשיעורים בזמן, עם תלבושת בית הספר מסודרת.
 • חל איסור להגיע לביה"ס עם שער צבוע, פירסינג וקבקבים.
 • כל מורה בודק נוכחות בתחילת כל שיעור ומוסר את היומן להקלדה במנב"ס במזכירות, בסוף כל יום.
 • בכל כיתה ממונה תלמיד על היומן ודואג למסור מידי יום למחנכו על תלמידים חסרים.
 • תלמיד החוזר לבית הספר לאחר שנעדר, ימסור אישור מתאים להצדקת העדרותו למחנך. על המחנך למסור למזכירות אישורים על העדרות מוצדקת.
 • מחנך כיתה מבקר בביתו של תלמיד הנעדר רבות ללא סיבה מוצדקת ושולח מכתב לקב"ס עם העתק לתיק האישי.
 • תלמיד ישוחרר מבית הספר לפני הזמן רק באישור ההורים.
 • שחרור משיעור חינוך גופני ניתן רק באישור רפואי.
 • טיולים, ימי שדה ומסעות הם חלק מתוכנית לימודים ואין שחרור מהם אלא באישור רפואי בלבד
 • חל איסור מוחלט על שימוש בפירסינג/ נזם בשטח ביה"ס. תלמיד המגיע עם פירסינג יוחזר הביתה.