דפים - קוד אתי לעבודה ברשת
נווט למעלה

קוד אתי לעבודה ברשת.

 
 •           הרשת הינה ללימוד בלבד.
 •           בעבודה ברשת יש לעבוד על פי כללי האתיקה הבאים:
 •          ההדפסה אך ורק באישור המורה האחראי בכיתה.
 •          השימוש בלשון בלתי מנומסת, מעליבה, אלימה, מאיימת, גזענית או בכל לשון
 •           המעוררת התנגדות   
 •           בעת  העברת  מסרים.  
 •           פרטיים וציבוריים אסורה בהחלט.
 •          אסורה הכניסה לאינטרנט בכדי לשלוח או לקבל חומר פורנוגרפי, טקסטים מפוקפקים
 •           או חומר הפוגע ברגשות הזולת.
 •          אין להציג מידע מהאינטרנט המנוגד לחוק ואין להשתמש באינטרנט בדרך שאינה
 •           חוקית.
 •          אסורה שליחת מסרים העשויים לגרום לאובדן עבודתו של המקבל או להריסת
 •          המערכת שלו.
 •          אין להציק למשתמשים אחרים והכעסתם ע"י שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי או
 •           באמצעים אחרים.
 •          משלוח מכתב בדואר אלקטרוני למספר גדול של ממוענים באישור המורה בלבד.
 •          משלוח מכתבי שרשרת לסוגיהם ליחידים או לרשימת אנשים, או שימוש בכל דרך
 •           אחרת שתגרום לעומס  
 •          באינטרנטאו תפריע לעבודתם של אחרים אסורה  בהחלט.
 •          אסורה חשיפת מספרי טלפון, כתובות ופרטים אישיים של הזולת.
 •          אסורה הכניסה לחדרי צ'אט בלי אישור מפורש מהמורה.
 •          אסורה הכניסה למשחקים באינטרנט, או למשחקי מחשב כלשהם.
 •         אין לעקוף אמצעי הזהירות הנהוגים בביה"ס, במחשבים המחוברים לרשת ביה"ס
 •         אין  להיכנס למקורות, תוכניות או נתונים של מישהו אחר ללא רשות.