דפים - קריטריונים
נווט למעלה
  • תלמיד יעבור הקבצה על פי החלטת המועצה הפדגוגית.
  • חובת המורה המלמד לשלוח מכתב לידוע ההורים לאחר כל ציון נכשל. 
  • לאחר שני ציונים שליליים במקצוע - התלמיד ירד הקבצה. על המורה להודיע על כך להורים בכתב, לתלמיד בשיחה אישית ולמזכירות בית הספר לצורך תיקון שיבוצו במנב"ס.
  • תלמיד יעלה הקבצה לאחר שני ציונים של 90 ומעלה בשני מבחנים עוקבים.