דפים - תעודות מחצית והצטיינות
נווט למעלה

תעודת מחצית

  • שנת הלימודים מחולקת לשתי מחציות.
  • בסוף כל מחצית יקבל כל תלמיד תעודה הכוללת ציונים והערכה מילולית.
  • כל מחנך כותב בתעודה הערכת מחנך על התנהגות התלמיד, עבודתו בכיתה ובבית והערכה כללית על תפקודו בבית הספר.

תעודות הצטיינות ו/או הערכה

  • תעודת הצטיינות: תלמיד המקבל 90 ומעלה בכל מקצועות הלימוד.
  • תעדת הצטיינות יתרה: תלמיד המקבל 95 ומעלה בכל מקצועות הלימוד.
  • תעודת הצטיינות בית ספרית: התלמיד בעל הציונים הגבוהים ביותר בביה"ס.
  • תעודת הערכה: תלמיד מצטיין בפעילות חברתית.
  • תעודת הערכה: תלמיד המכבד את הזולת ובולט בנימוסים והליכות.
  • תעודת הערכה: בכל חודש תיבחר הכיתה המצטיינת בתפקודה.