דפים - חלוקת השנה בתחום ההשגי
נווט למעלה

חלוקת השנה בתחום ההישגי

מפגש מחנכי והורי כיתה ז'                                       יום ד'                     29.08.2007

מכינת שילוב לתלמידי  שכבת ז'                               יום ה'                    30.08.2007

אספת הורים שכבות ח'  - ט '                                   יום א'                    14.10.2007

יום הורים מחצית א'                                               יום ד'                     28.11.2007

חלוקת תעודות מחצית א'                                        יום ו'                     25.01.2008           

יום הורים מחצית ב'                                               יום ד'                     26.03.2008

חלוקת תעודות מחצית ב'                                        יום ו'                     20.06.2008

ישיבות צוות ההיגוי מתקיימות אחת לחודש.

 • ישיבות צוות הניהול: ימי א'.   
 • ישיבות מורים כלליות מתקיימות בתאריכים:  27-28/08/2007 , 5/11/2007 , 20/12/2007 , 17/02/2008 , 11/05/2008 , 20/06/2008 .
 • ישיבות מחנכים מתקיימות בימי א' פעם בשבועיים לאחר השיעור השישי.
 • ישיבות מרכזים פעם ברבעון.
 • ישיבות צוות כתו"ם – השתלמות בת 7 מפגשים בנות 4 שעות כל מפגש, בנושא office 2007  המקנה גמול. כל מורה המעוניין להצטרף יפנה לרכזת כתו"ם.
 • ישיבות הצוות הטיפולי: מתקיימות אחת לשבוע. משתתפים: יועצת, פסיכולוגית, מנהלת בית הספר ומחנך כיתה בתורו. משך הישיבה שני שעורים רצופים. כל כיתה מקבלת ישיבה טיפולית פעמיים בשנה.בישיבה נכתב פרוטוקול המתוייק בתיק ישיבות טיפוליות.
 • ועדות שילוב: צוות הישיבה הטיפולית מזמין את הורי התלמיד לבניית תוכנית אישית.
 • ישיבות מקצועיות: כל מרכז מקצוע מכנס את צוותו לפחות פעם בשבוע עפ"י שיבוץ  במערכת 
  השעות.
   
 • ישיבות המועצה הפדגוגית

ישיבות ציונים 

מחצית א'

יום א' _______________06.01.2008                          ז'1,  ז'4 

יום ב'_____________    07.01.2008                           ז'2,ז'3

יום ב'______________  10.01.2008                           ח'2 , ח'5 

יום א' ______________ 13.01.2008                           ח'1 , ח4

יום ד'______________  16.01.2008                            ט'1, ט'2, ט'4

יום ה'_______________ 17.01.2008                           ט' 3 – ח3 

מחצית ב' 

יום ב'______________  02.06.2008                           ט'4, ט'3 , ט'2 ,ט'1

יום ד'______________  28.05.2008                            ז'4, ז'1 

יום ה'______________  29.05.2008                            ז3 , ז'2

יום ג'______________  10.06.2008                            ח'1 , ח'4 

יוםד' ______________  11.06.2008                           ח'5 , ח'2, ח'3