דפים - מבוא
כתובת: קריית חינוך 5 ת.ד 806 מגדל העמק 23500
טלפון : 046440035 046440334
פקס : 046042211
שעות קבלה: 8:00-15:00
מיזם סיסמה לכל תלמיד מציע לבתי הספר השותפים במיזם מתווה לפעילות ארוכת טווח בנושא חינוך לקיימות. באתר זה מופיעות כלל הפעילויות, בחלוקה לשכבות הגיל השונות ובדגש על חינוך לקיימות באמצעות כלים טכנולוגיים חדשניים. זאת תוך כדי שיתוף פעולה בין בתי ספר שונים במיזם ובאמצעות כלים שיתופיים המאפשרים תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית ותוצרים שיתופיים.
להלן, דוגמה לפעילויות משמעותיות בנושא חינוך לקיימות וסביבה ירוקה שנעשו בבתי ספר שותפים במיזם בשנים הקודמות: